Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 7-22 Οκτωβρίου 2017

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά από 7 έως 22 Οκτωβρίου 2017 με στόχο να προωθήσει την εκμάθηση του προγραμματισμού. Η εκμάθηση προγραμματισμού Η/Υ μας βοηθά να αντιληφθούμε πως λειτουργούν τα προϊόντα τεχνολογίας, να αξιοποιήσουμε την δημιουργικότητά μας και να ενδυναμώσουμε δεξιότητες συνεργασίας, πρωτοβουλίας και επίλυσης προβλημάτων.
Το σχολείο μας υποστηρίζει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού με δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις τάξεις και στο πλαίσιο του μαθήματος της Πληροφορικής.