ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ:

Α’ Ζω καλύτερα- Ευ ζην

1. Υγιεινή και Διατροφή, Α ́ τάξη
2. Διατροφή, Β ́ τάξη
3. Πλοήγηση και χρήση διαδικτύου, Γ ́ τάξη
4. Ψυχοκοινωνική υγεία και ενσυναίσθηση, Δ ́ τάξη
5. Καταναλώνω συνειδητά, Ε ́ τάξη
6. Ενέργεια- Διατροφή, Στ ́ τάξη

Β’ Φροντίζω το Περιβάλλον

1. Παγκόσμια φυσική κληρονομιά, Α ́και Δ ́ τάξεις
2. Αλλάζω συνήθειες – προσέχω το περιβάλλον, Β ́ τάξη
3. Μύθοι και αειφορία, Γ ́ Τάξη
4. Ζω χωρίς πλαστικό- ανακύκλωση, Ε ́ Τάξη
5. Αποτύπωμα άνθρακα, Στ ́ τάξη

Γ’ Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ- Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

1. Διαφορετικότητα-αλληλοσεβασμός, Α ́ τάξη
2. Ενσυναίσθηση, Β ́ τάξη
3. Σχολικός και διαδικτυακός εκφοβισμός, Γ ́ τάξη
4. Ανθρώπινα δικαιώματα, Δ ́ και Ε ́ τάξεις

Δ’ Δημιουργώ και Καινοτομώ- Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

1. Επαγγέλματα, Α ́ τάξη
2. Γνωρίζω τα επαγγέλματα, Β ́ τάξη
3. Καινοτομώ και Δημιουργώ, Γ ́ τάξη
4. Επαγγέλματα και Γνωριμία με την επιχειρηματικότητα, Δ ́ τάξη
5. Ιστορίες σε τρία λεπτά ( digital storytelling), Ε ́ τάξη
6. Επαγγελματικός προσανατολισμός και καινοτομία, Στ ́ τάξη

Κυρίαρχος προσανατολισμός του σχολείου μας – εδώ και χρόνια – είναι η ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα που είναι δεξιότητες του νου,  δεξιότητες της τεχνολογίας και της επιστήμης, δεξιότητες ζωής και δεξιότητες μάθησης:

 1. Κριτική σκέψη
 2. Δημιουργικότητα
 3. Συνεργασία
 4. Επικοινωνία
 5. Γραμματισμός στις νέες τεχνολογίες
 6. Αλφαβητισμός στα μέσα ενημέρωσης
 7. Τεχνολογική παιδεία
 8. Ευκαμψία – Προσαρμοστικότητα – Ανθεκτικότητα – Υπευθυνότητα
 9. Ηγετικές ικανότητες
 10. Πρωτοβουλία
 11. Παραγωγικότητα
 12. Κοινωνικές δεξιότητες
 13. Κοινωνική ευθύνη και ηθική
 14. Ενσυναίσθηση και ευαισθησία
 15. Ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο (αντιμετώπιση phising, cyberbullying, κ.ά.)
 16. Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες
 17. Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων
 18. Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας
 19. Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα
 20. Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών

👉Δείγματα από την υλοποίηση

—Προσεγγίσεις από το σχέδιο δράσης «Μύθοι και αειφορία»

1. Δείγμα προσέγγισης στους «τόπους των μύθων».

Μύθοι και αειφορία – Οι δρόμοι του νερού – Στυμφαλίδες όρνιθες

2. Δείγμα μαθητικής παρουσίαση του μύθου.

Οι Στυμφαλίδες Όρνιθες

—Προσεγγίσεις από το σχέδιο δράσης, «Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική κληρονομιά»

Ταξιδεύουμε στα αρχαία ελληνικά θέατρα