Εργαστήρια δεξιοτήτων – Πιλοτικό πρόγραμμα

Το σχολικό έτος 2020 – 2021 εντάσσονται πιλοτικά στο υποχρεωτικό, εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα τα «Εργαστήρια Δεξιοτήτων, με κεντρικό στόχο οι μαθητές να εφοδιαστούν με δεξιότητες ζωής, ήπιες δεξιότητες και δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού (δεξιότητες του 21ου αιώνα).

Το σχολείο μας συμπεριλαμβάνεται στις  218 σχολικές μονάδες που έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή της πιλοτικής δράσης «Εργαστήρια Δεξιοτήτων» στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Περισσότερα