Επαναλειτουργία σχολείου

Από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου το σχολείο επαναλειτουργεί. Θα λειτουργήσουν Ολοήμερο και Όμιλοι.