Επίδοση ελέγχων Β΄ Τριμήνου

Οι  Έλεγχοι Προόδου Β΄ Τριμήνου θα επιδοθούν στους γονείς των μαθητών/τριών  των τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ την Παρασκευή 18 Μαρτίου και ώρα 14.00΄.