Επίδοση βαθμολογίας Β΄ Τριμήνου

Η επίδοση βαθμολογίας Β΄ Τριμήνου των μαθητών/τριών των Τάξεων Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Μαρτίου στις 13:30.