Εορτή των Τριών Ιεραρχών σχολικού έτους 2022-23

Την 30η Ιανουαρίου 2023, ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών, το πρωί, θα πραγματοποιηθεί εκκλησιαμός  σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις για την προστασία από τη διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 και την υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 Κ.Υ.Α.(Β ΄ 4695).

Στη συνέχεια θα τηρηθεί το πρωινό και ολοήμερο Πρόγραμμα των μαθημάτων της ημέρας κανονικά.