Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Μπορούμε στο Σχολείο

Την Πέμπτη 4 Μαΐου 2023 οι μαθητές/τριες της Β’ τάξης συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: ” Μπορούμε στο Σχολείο”. Στόχος του προγράμματος ήταν η  ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση παιδιών στο θέμα της σπατάλης του φαγητού, του εθελοντισμού και της  κοινωνικής προσφοράς. Έγινε συζήτηση, εκφράστηκαν σκέψεις, εμπειρίες και συναισθήματα και υλοποιήθηκε δραστηριότητα ζωγραφικής σε σουπλά.