“Το προφίλ του εκπαιδευτικού στον 21ο αιώνα απαιτεί μια σειρά δεξιοτήτων που συμπληρώνουν τις παραδοσιακές.”

UNESCO, The Futures of Learning

Οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας

Ειδικότητα | Τάξη | Στοιχεία επικοινωνίας

emptyperson-270×275

Μαρία Μπιμπούδη

ΠΕ 70

Διευθύντρια

DEB4CF59-86B2-460B-BBB1-AC44FB568C5E

Βάσω Τερζή

ΠΕ 11

Υποδιευθύντρια

emptyperson-270×275

Δήμητρα Βλάχου

ΠΕ 70

Τρίτη τάξη

emptyperson-270×275

Ελένη Πεχληβάνη

ΠΕ 70

Τετάρτη τάξη

emptyperson-270×275

Δημήτρης Ζαφειρίου

ΠΕ 70

Δευτέρα τάξη

emptyperson-270×275

Κωνσταντίνος Πανούσης

ΠΕ 70

Πέμπτη τάξη

emptyperson-270×275

Ευαγγελία Μουρτζίλα

ΠΕ 70

Πρώτη τάξη

emptyperson-270×275

Ιωάννα Σαββίδη

ΠΕ 06

Αγγλικής Φιλολογίας

554F4346-143E-4C8E-943B-68926EECF2C0

Καλλιρρόη Τσαμτσούρη

ΠΕ 16.01

Μουσικής

emptyperson-270×275

Κουτσούκου Ευγενία

ΠΕ 70

Έκτη τάξη

emptyperson-270×275

Θάλεια Ντενίση

ΠΕ 05

Γαλλικής Φιλολογίας