Εκπαιδευτική συνεργασία

Την 11η Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η α’ φάση της εκπαιδευτικής συνεργασίας με το  2ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμπάκας με σκοπό τη διάχυση καλών διδακτικών πρακτικών και καινοτόμων δράσεων.  Συμμετείχαν οι  Ε’  και ΣΤ  τάξεις (περίπου 50 μαθητές) με τους συνοδούς δασκάλους τους, τον Διευθυντή του Σχολείου, τον Διευθυντή Α’/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων και τον Σχολικό Σύμβουλο Α’/θμιας Εκπαίδευσης της 3ης και της  4ης Περιφέρειας του Ν. Τρικάλων. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε επίδειξη της καινοτόμου και ανθρωποκεντρικής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων που υλοποιείται στο σχολείο μας.