Εκδήλωση για την επέτειο της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο

Την Πέμπτη 17 του Νοέμβρη θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση του
Σχολείου μας για την επέτειο της εξέγερσης των φοιτητών/τριών στο
Πολυτεχνείο τον Νοέμβρη του 1973. Οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν
στις 8:15 π.μ. και θα αποχωρήσουν στις 09:45. π.μ.

Τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος δε θα λειτουργήσουν.