Εικαστικό Εργαστήρι

Βασικός στόχος του Εικαστικού Εργαστηρίου είναι η επαφή των παιδιών με τον κόσμο των εικαστικών τεχνών και η καλλιέργεια της δημιουργικής- καλλιτεχνικής τους έκφρασης.

Τα παιδιά μυούνται στην Ιστορία της Τέχνης, η οποία αποτελεί το θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς, προσεγγίζουν σημαντικά έργα, αντιπροσωπευτικά των διαφορετικών περιόδων, καλλιεργούν το αισθητικό τους κριτήριο και εξοικειώνονται με έννοιες, υλικά και τεχνικές,  δημιουργώντας τα δικά τους ατομικά ή ομαδικά έργα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενθάρρυνση της προσωπικής έκφρασης και της χρήσης ανακυκλώσιμων υλικών.

Τέλος, με μεθόδους συνεργατικής μάθησης και project, επιδιώκεται η σύνδεση των Εικαστικών με γνωστικά αντικείμενα, όπως Γλώσσα, Μαθηματικά, Ιστορία (διαθεματικότητα).

Απευθύνεται σε μαθητές/τριες των τάξεων Β΄, Γ΄, Δ΄, Ε΄και Στ΄.

Υπεύθυνοι εκπ/κοί: Αγγ. Μέντζα και Δ. Ζαφειρίου.

Κάθε Πέμπτη 13.20΄ – 15.00΄.

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.” – Pablo Picasso