Εικαστικές Δημιουργίες

Οι μαθητές/τριες του ομίλου: “Do It Yourself or NOΤ ” ολοκληρώνοντας τον κύκλο των μαθημάτων τους δημιούργησαν τα δικά τους εικαστικά έργα τέχνες. Χρησιμοποιώντας απλά υλικά και μέσα άφησαν τη φαντασία τους ελεύθερη και την αποτύπωσαν σε ποικίλες εικαστικές μορφές αποκτώντας τη δεξιότητα ερμηνείας και αξιολόγησης των δικών τους έργων, αλλά και των έργων των συμμαθητών  και συμμαθητριών τους. Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να συνειδητοποιήσουν πως  υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές και απόψεις γύρω από κάθε έργο τέχνης.