Εικαστικές δημιουργίες στο μάθημα των Εικαστικών 2018 – 2019

Ανάρτηση έργων μαθητών που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2018 – 2019 στο μάθημα των Εικαστικών:

Εικαστικές δημιουργίες 2018 – 2019