Εγγραφή μαθητών και μαθητριών μας στην Α΄ Γυμνασίου Π.Σ.Π.Α.

Μολονότι το Σχολείο μας είναι συνδεδεμένο με το Πειραματικό Γυμνάσιο (Π.Σ.Π.Α.) και οι απόφοιτοί μας δύνανται να εγγραφούν αυτοδίκαια στην Α΄ Τάξη, οι γονείς των μαθητών και μαθητριών μας είναι απαραίτητο να υποβάλλουν σχετική αίτηση/δήλωση εγγραφής στην πλατφόρμα της Δ.Ε.Π.Π.Σ. <https://www.iep.edu.gr/pps/>, από τις 11/04/2016 έως τις 13/05/2016.