Εγγραφές στα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία (Α’ τάξη) για το σχολικό έτος 2023-2024

Για την εισαγωγή μαθητών στην Α τάξη Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων:

  •  Μαθητές/τριες που οι γονείς/κηδεμόνες τους επιθυμούν να εισαχθούν σε Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο, και φοιτούν σε δημόσιο ή ιδιωτικό Νηπιαγωγείο.

Οι γονείς/κηδεμόνες εγγράφουν τους/τις μαθητές/τριες στην Α τάξη του Δημοτικού Σχολείου στο οποίο ανήκουν χωροταξικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα κεφάλαια Α, Β, και Γ της παρούσας κατά το χρονικό διάστημα 1-20 Μαρτίου 2023.  Στη συνέχεια υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να συμμετάσχει ο/η υποψήφιος/α μαθητής/τρια στη δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την εισαγωγή σε Πειραματικό Δημοτικό της προτίμησής του. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, η εφαρμογή της διαδικασίας της ηλεκτρονικής κλήρωσης, το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων καθώς και η ημερομηνία κλήρωσης ορίζονται με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί στο άμεσο χρονικό διάστημα και θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr/ και στις ιστοσελίδες των Πειραματικών σχολικών μονάδων. Στην ίδια ιστοσελίδα ανακοινώνεται η απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής των Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για τον αριθμό των εισακτέων ανά σχολείο, βαθμίδα και Περιφέρεια, για το σχολικό έτος 2023-24.  Μετά τη διεξαγωγή της δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης για την εισαγωγή σε Πειραματικά Δημοτικά, οι επιτυχόντες μαθητές εγγράφονται στο Πειραματικό Δημοτικό επιτυχίας τους. Τα  επιμέρους θέματα και διαδικασίες ρυθμίζονται με σχετική εγκύκλιο που εκδίδεται. Οι υπόλοιποι υποψήφιοι και επιλαχόντες θα εγγραφούν στο Δημοτικό σχολείο που ανήκουν χωροταξικά και στο οποίο έχουν ήδη καταθέσει αίτηση και δικαιολογητικά εγγραφής.

Ο κατάλογος με τα Πειραματικά Σχολεία της χώρας καθώς και σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) https://depps.minedu.gov.gr .

Για αναλυτικότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.