Εγγραφές μαθητών/τριών

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών στο Δημοτικό σχολείο πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 8/06/2016 – 15/06/2016 και ώρες 8.30-13.30 στο Γραφείο της Διεύθυνσης.

Δικαιολογητικά εγγραφής

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου είναι τα εξής:

α. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο θα φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

β. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ. Βεβαίωση παρακολούθησης Νηπιαγωγείου