Διοργάνωση μιας εκπαιδευτικής εκδρομής

Οι μαθητές/τριες της ΣΤ τάξης στο μάθημα της Γλώσσας, Ενότητα 1: «Ταξίδια, τόποι, μεταφορικά μέσα», δημιούργησαν κολάζ με θέμα την οργάνωση μιας εκπαιδευτικής εκδρομής. Στόχος της βιωματικής δράσης ήταν η συνεργασία μεταξύ των παιδιών, η ανάπτυξη δεξιοτήτων λεπτής κινητικότητας, αντίληψης του χώρου μέσω της χαρτοκοπτικής, συγκέντρωσης, επεξεργασίας και παρουσίασης πληροφοριών.