Διευκρίνιση για τη χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου

Διευκρίνιση για τη χορήγηση βεβαίωσης ταυτοπροσωπίας ανηλίκου:

Ταυτοπροσωπία ανηλίκου