Διεξαγωγή Διεθνούς Συνεδρίου για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Τ4Ε

Το σχολείο μας και συγκεκριμένα η Γ ́ τάξη έχει επιλεγεί να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA3 με τίτλο “Teachers4Europe: Setting an Agora for Democratic Culture” (2018 – 2021). Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία και χρήση πρωτότυπου υλικού για την προώθηση των Ευρωπαϊκών ιδεωδών στην εκπαίδευση.
Το Σάββατο 6/6/2020 και την Κυριακή 7/6/2020 πραγματοποιήθηκε το πρώτο διεθνές διαδικτυακό συνέδριο του προγράμματος με τίτλο «Promoting EU values in the time of social distancing» – “Προωθώντας τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης την εποχή της κοινωνικής απομάκρυνσης”. Το συνέδριο έγινε στο πλαίσιο της συνεχούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα και το παρακολούθησε η υπεύθυνη του προγράμματος για το σχολείο εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας κα Μέντζα Αγγελική. Έγιναν παρουσιάσεις προγραμμάτων από εκπαιδευτικούς και Πανεπιστημιακούς καθηγητές από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης και θίχτηκαν πολύ ενδιαφέροντα ζητήματα, κυρίως όσον αφορά την προσαρμογή του προγράμματος στις τρέχουσες κοινωνικές συνθήκες κοινωνικής απομάκρυνσης.
Το σχολείο μας έχει ήδη εμπλακεί σε δραστηριότητες σχετικές με το πρόγραμμα με τα παιδιά της Γ ́ τάξης, κάτι το οποίο θα συνεχιστεί και το επόμενο σχολικό έτος 2020-2021.