Διαδραστικό Τετράδιο Γραμματικής

Στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας, οι μαθητές/τριες της Β’  τάξης σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό, δημιούργησαν από την αρχή του σχολικού έτους ένα Διαδραστικό Τετράδιο Γραμματικής. Οι μαθητές/τριες κολλούν χρωματιστά φύλλα με τους γραμματικούς κανόνες και δίνουν τα δικά τους παραδείγματα. Μέσω της δράσης αυτής, οι μαθητές/τριες  αποκτούν ικανότητα οργάνωσης και σύνθεσης πληροφοριών και ευχέρεια στην εφαρμογή γραμματικών κανόνων, τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο.