Δημιουργία από τους μαθητές εφαρμόζοντας τεχνική stop-motion