Αρχαία Αγορά – Β’, Ε’, τάξεις

Την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου οι συνεργαζόμενες τάξεις Β’ και Ε’ υλοποίησαν “εν κινήσει” εισαγωγική βιωματική δράση στην Αρχαία Αγορά. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά των “εν κινήσει” δράσεων σε ορόσημα του τόπου είναι:

 • Βιωματικές «εν κινήσει» δράσεις σε Μουσεία, Αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους, καθώς και  σε ορόσημα οικολογικού ενδιαφέροντος
 • Δημιουργία ψηφιακών αλληλεπιδραστικών και διαδραστικών Βιβλίων – Οδηγών.
 • Χρήση εφαρμογών πλοήγησης.
 • Πολυπρισματικές και διαθεματικές προσεγγίσεις με δημιουργία συνθετικών εργασιών ανά ομάδες.
 • Παρουσίαση στην τάξη των εισαγωγικών προσεγγίσεων και σχεδιασμός έργων για την «εν κινήσει» δράση.
 • Την ημέρα της δράσης σε εντελώς αυτοκατευθυνόμενη και μαθητοκεντρική μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές εργάζονται δημιουργώντας με βιωματικό τρόπο ντοκιμαντέρ, ταινίες δραματοποίησης, κινούμενα σχέδια, συλλογές φωτογραφιών για συγγραφή ψηφιακών εντύπων και δημιουργία παρουσιάσεων κ.ά.
 • Ζωντανή μετάδοση  δράσης για τους γονείς από διαδικτυακό χώρο.
 • Παρακολούθηση από τους γονείς και στους χώρους υλοποίησης.
 • Ημερίδες σε συνεδριακούς χώρους  για την παρουσίαση των έργων από τους μαθητές.
 • Ενσωματωμένη δράση στη διδασκαλία με χρήση tablet(iPad 1:1)
 • Μάθηση, κάθε μέρα, οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή.