ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΗ Β’ ΚΑΙ Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Για να δείτε τον πίνακα αποτελεσμάτων της κλήρωσης για τη μία (01)  θέση στη Β’ Δημοτικού και τις δύο (02)  θέσεις στην Ε’ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2023-2024 πατήστε εδώ.

Στον πίνακα παρατηρείτε τη σειρά κλήρωσης των μαθητών/τριών στη στήλη κατάταξης. Βάσει της στήλης αυτής ο/η πρώτος/η μαθητής/τρια εισάγεται στο σχολείο μας. Ακολουθεί η σειρά κατάταξης των επιλαχόντων/ουσών. Το αναγνωριστικό του κάθε μαθητή/καθεμιάς μαθήτριας είναι ο αριθμός πρωτοκόλλου που έχει λάβει κατά την αίτησή του.

Η ισχύς του πίνακα παύει την 20ή Ιανουαρίου του 2024.