Αποτελέσματα κλήρωσης ΠΕΙ.Σ. 2022

Ενημερωθείτε για τα αποτελέσματα της κλήρωσης στο 6/Θ Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πανεπιστημίου Αθηνών.

👉Εισακτέοι/ες μαθητές/τριες με σειρά κατάταξης

👉Επιλαχόντες/ουσες μαθητές/τριες