Αποτελέσματα κλήρωσης για την πλήρωση κενής θέσης κοριτσιού στη Δ’ τάξη