Αποτελέσματα κλήρωσης για εισαγωγή μαθητών/τριών στην Α΄ Τάξη για το σχ. έτος 2017-18

Πίνακας αποτελεσμάτων