Αξιολογικοί πίνακες υποψηφίων για απόσπαση εκπαιδευτικών

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση θα πρέπει να την υποβάλουν με ηλεκτρονική αλληλογραφία στο ΕΠ.Ε.Σ. του Σχολείου (mail@lyk-aei-athin.att.sch.gr) ως και τη Δευτέρα 26/6/2017.

Αξιολογικός Πίνακας Υποψηφίων