Αναστολή λειτουργίας του σχολείου

Από Δευτέρα 16 Νοεμβρίου έως και 27 Νοεμβρίου αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία Νηπιαγωγείων & Δημοτικών σε όλη τη χώρα.

Θα υπάρξει ενημέρωση για το πρόγραμμα τηλεκπαίδευσης του σχολείου μας. Η τηλεκπαίδευση θα ξεκινήσει την Τετάρτη, μετά τη σχολική αργία της 17ης Νοεμβρίου.