Ανακύκλωση στο Σχολείο

Την Τετάρτη 10 Μαΐου 2023 οι μαθητές/τριες του σχολείου μας συμμετείχαν στη δράση “Ανακύκλωση στο Σχολείο” στα πλαίσια του προγράμματος ανακύκλωσης της Περιφέρειας Αττικής ” The Green City” από ειδικό κλιμάκιο. Μέσω διαδραστικών ερωτοαπαντήσεων οι μαθητές/τριες ενημερώθηκαν για τη χρησιμότητα της ανακύκλωσης και για την επιβράβευση από την ανακύκλωση διαχωριζόμενων υλικών οκτώ κατηγοριών: μεταλλικά, αλουμίνιο, γυαλί, χαρτί, πλαστικό, υφάσματα, έλαια, ηλεκτρικές συσκευές. Μαθητές/τριες συγκέντρωσαν υλικά και τα παρέδωσαν στο όχημα, για ανακύκλωση. Μοιράστηκε έντυπο υλικό με φυλλάδιο ενημέρωσης, παιχνίδι ανακύκλωσης και πιστοποιητικό συμμετοχής.