Ανακοίνωση κλήρωσης για την πλήρωση κενής θέσης – Β’ τάξη

Το ΕΠ.Ε.Σ. του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την παρακάτω θέση:

  • Μία θέση (01) /μαθήτριας στη Β τάξη

Η εν λόγω θέση θα πληρωθεί μετά από διαδικασία κλήρωσης  σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 22010/Δ6, τ. Β / 24-02-2023) περί ρύθμισης θεμάτων σχετικά με την εισαγωγή μαθητών σε Πρότυπα Σχολεία, Πειραματικά Σχολεία και Εκκλησιαστικά Σχολεία. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του σχολείου την Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 2023 στις 9:00 π.μ. με ευθύνη του ΕΠ.Ε.Σ., των οργάνων διοίκησης της σχολικής μονάδας και από τριμελή επιτροπή αιτουμένων γονέων/κηδεμόνων. Στην κλήρωση δύναται να παρασταθούν οι αιτούμενοι γονείς/κηδεμόνες, εκπρόσωποι του Συλλόγου γονέων/κηδεμόνων και εκπρόσωποι του Συλλόγου Διδασκόντων. Η είσοδος στο σχολείο θα επιτρέπεται 5′ πριν την έναρξη της κλήρωσης.

Οποιαδήποτε ανάλογη κενή θέση προκύψει στην παραπάνω τάξη μέχρι και 20 Ιανουαρίου 2024 θα πληρωθεί από τον πίνακα επιλαχουσών της παραπάνω διαδικασίας. Μετά την 20η Ιανουαρίου 2024 παύει η ισχύς του πίνακα επιλαχουσών.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή στην κλήρωση γίνεται μετά από αίτηση-υπεύθυνη δήλωση και των δύο (2) γονέων/κηδεμόνων των μαθητριών από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2023 με καταληκτική ημερομηνία την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρες 9:00-11:00.

Η αίτηση-υπεύθυνη δήλωση διατίθεται στο σχολείο και μπορείτε να τη βρείτε εδώ.