Έργα μαθητών του ομίλου: «Με τα χρώματα του λόγου και το λόγο των χρωμάτων»

Έργα μαθητών του ομίλου « Με τα χρώματα του λόγου και τον λόγο των χρωμάτων: Δείτε