Έναρξη λειτουργίας του Ολοήμερου

Την Τρίτη 13 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει η λειτουργία του Ολοήμερου  στο σχολείο μας.