Άσκηση ετοιμότητας σε περίπτωση σεισμού

Άσκηση ετοιμότητας εκκένωσης αιθουσών σε περίπτωση σεισμού

Στο πλαίσιο της εξάσκησης του εκπαιδευτικού προσωπικού και των μαθητών για το πώς θα συμπεριφερθούν σε περίπτωση σεισμού, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου και ώρα 11.20 η προγραμματισμένη άσκηση ετοιμότητας και εκκένωσης των αιθουσών του σχολείου μας.