Το σχολείο στον 21ο αι. επικυρώνει και επεκτείνει

Την τελευταία εικοσαετία γίνεται μεγάλη προσπάθεια για την ενσωμάτωση της τεχνολογίας της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη σχολική εκπαίδευση με σημαντική παγκόσμια προσπάθεια για την αύξηση των επιδόσεων των μαθητών στα σχολεία μέσω της χρήσης των ΤΠΕ σε όλους τους τομείς. Η χρήση τους μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού και προσαρμόσιμου μαθησιακού περιβάλλοντος, παρέχοντας πολλές ευκαιρίες για την ενίσχυση της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης.

Τα σχολεία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της συνολικής ανάπτυξης των παιδιών και πιθανή αδυναμία τους να ενσωματώσουν επιτυχώς τις τεχνολογίες μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις, όχι μόνο στις δεξιότητες στις ΤΠΕ , αλλά – ακόμα πιο σημαντικό – στην ανάπτυξη όσων ορίζονται ως «δεξιότητες του 21ου αιώνα», η οποία θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο των σύγχρονων σχολικών προγραμμάτων σπουδών. Τα παιδιά, ειδικά αυτά που βρίσκονται σήμερα στο δημοτικό σχολείο, έχουν χαρακτηριστεί ως «ψηφιακοί ιθαγενείς» γιατί γεννήθηκαν και μεγαλώνουν σε μια εποχή όπου η τεχνολογία και οι ΤΠΕ έχουν ήδη καθιερωθεί. Αποτελούν φυσική συνέχεια για τα παιδιά που εξοικειώνονται με τις ψηφιακές συσκευές, ως αναπόσπαστο μέρος της ζωής τους. Τα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, πρωτίστως, πρέπει να προσαρμοστούν στην πραγματικότητα αυτή, καθώς το κύριο πεδίο της είναι να επικυρώνει τις εμπειρίες που έχουν ήδη τα παιδιά από το περιβάλλον τους και να επεκτείνουν περαιτέρω τις βασικές τους δεξιότητες.