Διαδρομές Μάθησης – Ημερίδα των Μαθητών

Διαδρομές μάθησης στην Ανοιχτή Τάξη 2016 – 2018 

Η ημερίδα των Μαθητών

Πρόγραμμα

Α΄  Η δράση φιλαναγνωσίας

  • Οι μαθητές παρουσιάζουν(αναδρομή)
  • Η εμπειρία του συγγραφέα: Γιώργος Παναγιωτάκης

Β´ Ιωάννης Καποδίστριας, ο Πρώτος Κυβερνήτης της Ελλάδας

  •    Παρουσίαση
  • Αγχιμαχία (debate): Υπέρ – Κατά
  • Έρευνα απήχησης

Γ´  Ανοιχτή Τάξη